Komenda

Komendant zlotu
hm. Janusz BŁASZCZYK

Z-ca komendanta zlotu ds. programu
phm. Jakub TACIK

Skarbnik zlotu
phm. Błażej MISIORNY

Członek komendy d/s logistyki
pwd. Przemysław PLUCIŃSKI

Szef biura zlotu
pwd. Maria PTAK

Członek komendy zlotu
phm. Anita WALACHOWSKA