Zgłoszenia

Rejestracji patrolu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy:

<<Formularz>>

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na Zlot należy wypełnić do 10.01.2018.

Zgłoszenia w innej formie niż formularz elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

Po zamknięciu zgłoszeń każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go na wybraną przez siebie trasę zlotu oraz link do formularza ze szczegółowymi danymi uczestników – wypełniany do 15.01.2019.

 

 

Podczas rejestracji patroli, w pierwszym dniu Zlotu, każdy opiekun zobowiązany jest do przedstawienia i pozostawienia następujących dokumentów:

1) kopię karty wycieczki/rajdu/biwaku zatwierdzonej przez Komendanta Hufca;

2) oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za uczestników;

3) skan polisy ubezpieczeniowej, którą objęci są członkowie patrolu;

4) listę uczestników uczestniczących w Zlocie wraz z telefonami kontaktowymi do ich opiekunów prawnych. Listę tę opiekun powinien mieć zawsze przy sobie w trakcie Zlotu. Za szkody wyrządzone w czasie Zlotu odpowiedzialność ponoszą patrole.